Velkommen

Velkommen

I en kompleks og foranderlig verden hvor virksomheder og organisationer kontinuerligt er under udvikling, aktualiseres behovet for menneskers evne til at omstille sig. En moderne virksomhed har brug for centrerede, forandringsvillige medarbejder der kan samarbejde på tværs af fag, kultur og personlighed.

Nelleberg Personaleudvikling har specialiseret sig i at hjælpe offentlige og private virksomheder med ledertræning og personaleudvikling som sætter fokus på anvendelse af personlige kompetencer til at styrke samarbejdet og fagligheden. Vi tilbyder individuelle og gruppebaserede udviklingsforløb indenfor 5 kerneområder:

  • Personlig udvikling for at øge den enkeltes selvindsigt og prioritering af at reflekterer over egne behov, reaktionsmønstre og måde hvor på deres personlighed påvirker andre.
  • Tillid og kommunikation som er den vigtigste forudsætning for et godt og konstruktivt samarbejde både internt i organisationen og i forhold til kunder og eksterne samarbejdspartnere. Sunde relationer øger effektiviteten, skaber arbejdsglæde og forebygger stress.
  • Professionel konflikthåndtering hjælper os med at anerkende at konflikter og uoverensstemmelser er en naturlig del af det organisatoriske liv, så vi kan bruge energien på at udnytte potentialet i meningsforskelle og modstridende ideer som afsæt for udvikling.
  • Talentudvikling og vidensdeling styrker organisationen. Et målrettet fokus på medarbejderudvikling sikre sammenhængskraft og ruster organisationen til fremtidige krav.
  • Kompetent strategi og målstyring skal sikre at de enkelte team/enheder arbejder for fællesskabets bedste. At alle kender og arbejder med organisationens fælles værdier og målsætning og sikre den mest effektive anvendelse af egne og fælles ressourcer.

Kontakt mig for en samtale om hvordan I kan få glæde af Nelleberg Personaleudvikling

 

Venlig hilsen
Mette Nelleberg

ad

Design by Substance - © Nelleberg Personaleudvikling 2012

Log ind